Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Qima Zorg biedt ambulante begeleiding in de vorm van individuele ondersteuning en coaching die is afgestemd op de persoonlijke situatie en de hulpvragen die de client heeft. De begeleiding biedt een passende oplossing wanneer de client zelfstandig kan blijven wonen, maar het prettig vindt dat de client bij iemand terecht kan voor persoonlijke of praktische vragen. De begeleiding kan de client ondersteunen bij verschillende hulpvragen zoals, de administratie, financiën, leren omgaan met eventuele beperkingen, meegaan naar belangrijke afspraken of helpen om een goede en zinvolle dag invulling te vinden.

Wij bieden Ambulante begeleiding bij:

  • geldproblemen
  • gedragsproblemen
  • juridische hulp
  • leerproblemen
  • praktische ondersteuning
  • psychosociale begeleiding
  • sociale ondersteuning
  • taakstraffen
  • zelfredzaamheid

Leeftijd:

18- 
18+

Zorgzwaarte pakket:

lichte ondersteuning
matige ondersteuning
zware of complexe ondersteuning

Hulp op afstand:

telefonische hulpverlening
online hulpverlening via beeldbellen of chatten

Op welke dagen en tijden?

Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00
Na werktijden of in het weekend afspraken op maat

Financiering:

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Wet langdurige zorg (WLZ)
Veiligheidshuis Midden Holland
Maatwerk contracten.

Eigen bijdrage:

Via het CAK

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Sociaal wijkteam
Centrum jeugd en gezin
Veiligheidshuis Midden Holland
Jeugdbescherming
Wmo
Wet Langdurige zorg (Wlz)

Bijzonderheden:

Wij bieden ambulante begeleiding aan kwetsbare mensen die vastlopen en geen aansluiting kunnen vinden bij huidige zorg- en hulpaanbieders.

Beoogd eindresultaat:

Zo zelfstandig mogelijk functioneren en participeren in de maatschappij en de zelfredzaamheid te bevorderen.