Zoek
Sluit dit zoekvak.

“We steken heel veel tijd in de relatie met onze cliënten”

Forensische zorg: cliënten ondersteunen als ze in aanraking komen met justitie

Qima Zorg werkt samen met netwerkpartners (VHH Midden Holland, de stadsmarinier, gemeenten, de Politie, de reclassering, jeugdzorg etc.) om cliënten er van te voorzien dat zij de zorg en ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben en passend vinden. Qima Zorg vindt dat zij ook de verantwoordelijkheid dragen om de veiligheid in de samenleving te bevorderen. Dit doen en kunnen wij niet alleen. Door de handen in een te slaan met de netwerkpartners en daarnaast voortijdig te signaleren van uitdagingen, obstakels en problematiek, zijn wij in staat om tijdig passende interventies te kunnen plegen. De interventies en methodes die worden ingezet zijn bevorderlijk voor zowel onze cliënten als de samenleving.
Qima Zorg tracht door middel van een maatwerktraject in afstemming met haar netwerkpartners de cliënten weer te inspireren en motiveren weer open te staan voor hulpverlening en hun leven weer op de rit te krijgen.
De aanpak van Qima Zorg is laagdrempelig, passend, bi-cultureel en duurzaam.