Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onze cliënten helpen om zelfstandig of onder begeleiding te wonen

Huisvesting: onze cliënten helpen om zelfstandig of onder begeleiding te wonen

Zelfstandig of onder begeleiding wonen is heel belangrijk voor onze cliënten om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en participeren in de maatschappij. Daarom proberen we hen ook op dit vlak zo goed mogelijk te ondersteunen.

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas stellen elk jaar gezamenlijk een aantal woningen beschikbaar voor woningzoekenden die moeten uitstromen. Dat kan zijn uit regionale instellingen voor maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen. Maar ook voor ex-gedetineerden die niet terug kunnen naar de eerdere woonsituatie. Of voor dak- en thuislozen voor wie de regio Midden-Holland de meest aangewezen verblijfplaats is. Het gaat om woningzoekenden die een indicatie hebben voor begeleiding door een hulpverleningsinstantie en in staat zijn om – met woonbegeleiding – zelfstandig te kunnen wonen.

Bewoners van diverse instellingen die gevestigd zijn in de regio Midden-Holland kunnen hiervoor in aanmerking komen. Ook bewoners van instellingen voor tijdelijk verblijf buiten de regio kunnen een aanvraag indienen, maar alleen als de aanvrager afkomstig is uit de regio Midden-Holland. Alleen woningzoekende uitstromers, die niet op eigen kracht een goede kans maken op een woning, worden bemiddeld. (bron gemeente Gouda)