Diensten

Ambulante begeleiding

Qima Zorg biedt een traject aan op maat. Tijdens dit traject gaan we aan de slag met cruciale leefgebieden, zoals financien, huisvesting en zinvolle dag en vrijetijdsinvulling. Qima Zorg werkt met ervaren medewerkers die kennis bezitten van alle hedendaagse kennis en ontwikkelingen.

Netwerkondersteuning

..

Zorg en dakconstructie

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas stellen elk jaar gezamenlijk een aantal woningen beschikbaar voor woningzoekenden die moeten uitstromen uit regionale instellingen voor maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen, alsmede ex-gedetineerden die niet terug kunnen naar de eerdere woonsituatie en dak- en thuislozen voor wie de regio Midden-Holland de meest aangewezen verblijfplaats is. Het gaat om woningzoekenden die een indicatie hebben voor begeleiding door een hulpverleningsinstantie en in staat zijn om – met woonbegeleiding – zelfstandig te kunnen wonen.

Bewoners van diverse instellingen gevestigd in de regio Midden-Holland kunnen hiervoor in aanmerking komen. Ook bewoners van instellingen voor tijdelijk verblijf buiten de regio kunnen een aanvraag indienen, maar alleen als de aanvrager afkomstig is uit de regio Midden-Holland. Alleen woningzoekende uitstromers, die niet op eigen kracht een goede kans maken op een woning worden bemiddeld. (bron)

Coaching en advies

..

Samenwerkingen:

gemeente-bodegraven-reeuwijk_logo2
Krimpenwaard
logowaddinxveen
ZuidplasXflukZtv6yRWe
Veiligheidhuis
nsdmh
zorgstrategen
tom-zorggroep
Logo-gemeente-Gouda
Alleen-jij-bepaalt