Over Qima Zorg

Zorg, coaching en advies

Het begon allemaal in 2017 toen de oprichter van Qima Zorg opmerkte dat er clienten waren die geen aansluiting kunnen vinden bij huidige zorgaanbieders en hulp verlening instanties. De redenen en omstandigheden hiervan waren verschillend, maar de rode draad bleef dat de clienten nog altijd hulp behoevend zijn. 

Qima Zorg biedt een andere aanpak aan doormiddel van een maatwerk oplossing. Wij willen dit realiseren door geplande en ongeplande zorg aan te bieden in combinatie met welzijns activiteiten. Wij vinden dat de client zorg en hulp dient te krijgen om momenten dat zij dit het hardst nodig hebben. 

Wij willen tevens als een brug dienen tussen vrijwillig en gedwongen hulpverlening. We hopen de stap te zijn voor bemoeizorg. Onze richtlijn wordt vormgegeven door passie en begrip, menselijke benadering en  empathie, geduld en vriendschappelijkheid, creatief denken en out off the box werken. 

Onze visie

Samen met de client richten wij de focus op de toekomst en trachten wij de client terug te brengen in zijn eigen kracht. 

Onze missie

Een positief verschil maken voor mensen die een helpende hand nodig hebben en hun leven weer waarde geven. 

Samenwerkingen:

gemeente-bodegraven-reeuwijk_logo2
Krimpenwaard
logowaddinxveen
ZuidplasXflukZtv6yRWe
Veiligheidhuis
nsdmh
zorgstrategen
tom-zorggroep
Logo-gemeente-Gouda
Alleen-jij-bepaalt