Search
Close this search box.

“Ik denk mee, kijk mee en coach om te zorgen dat de begeleiding goed onderbouwd is”

Huldah, orthopedagoog:
“Ik denk mee, kijk mee en coach om te zorgen
dat de begeleiding goed onderbouwd is”

Huldah van Langeveld is orthopedagoog en wordt regelmatig door Qima Zorg ingeschakeld. Huldah: “Ik werk als gedragsdeskundige. Ik denk mee, kijk mee en coach om te zorgen dat de begeleiding goed onderbouwd is en de cliënten worden ondersteund vanuit de inhoud. Vanuit mijn functie heb ik wat meer kennis en expertise als het gaat om de meeste problematieken die voorkomen bij de doelgroep. Ik weet bijvoorbeeld hoe autisme werkt en wat er komt kijken bij verslavingsproblematiek. Mijn rol is dan om er voor te zorgen dat de begeleiders daar ook iets meer over te weten komen, zodat ze de begeleiding op de juiste manier kunnen inrichten. Maar ook om het gedrag dat iemand vertoont beter te begrijpen. Daar gaat vaak meer achter schuil dan iemand laat zien. Waar nodig voer ik cliëntbesprekingen met de begeleiders. Die samenwerking vanuit verschillende disciplines is wat mij betreft de sleutel. Mijn kennis en expertise heeft als je het mij vraagt weinig waarde zonder de praktische uitvoering ervan door de begeleiders. Uiteindelijk doe je het samen en benut je elkaars kwaliteiten om goede zorg te kunnen leveren.”  

“Het is een uitdaging om steeds weer een puzzel te maken van wat er gebeurt bij welke cliënt”
Huldah: “Wat mijn werk interessant maakt is allereerst de doelgroep. Die is heel divers. Het is een doelgroep met hele verschillende culturele achtergronden. Daarbij is het een uitdaging om steeds weer een puzzel te maken van wat er gebeurt bij welke cliënt. Want dezelfde problematiek kan zich heel verschillend uiten. Het werk is dynamisch en vooral de samenwerking met de begeleiding, het coachen en meekijken vind ik leuk. Dat ik een bijdrage kan leveren om verschillende soorten mensen weer in hun kracht te zetten, dat spreekt me heel erg aan in mijn werk.” 

“Hoe zorgen we ervoor dat iemand de regie weer kan pakken? Daar werk je naar toe”
“Ik word op aanvraag betrokken bij Qima Zorg. Waar het om gaat is dat je iemand ondersteunt waar die persoon dat even nodig heeft. Waar iemand het zelf kan, laat je dat ook bij de persoon zelf. En bij datgene waarbij je ondersteuning biedt, werk je er naar toe dat iemand dat zelfstandig weer kan doen of met hulp van zijn of haar netwerk. Je kijkt waar iemand goed in is en waar iemand beter in kan worden. En hoe zorgen we ervoor dat iemand de regie weer kan pakken? Daar werk je naar toe”, aldus de orthopedagoog.

“Een beetje buiten de gebaande paden om denken ook. Dat maakt Qima Qima”
Huldah: “Waarin Qima zich onderscheidt is met name het stukje maatwerk. Qima Zorg staat eigenlijk open voor iedereen die ondersteuning kan gebruiken. Je moet wel 18+ zijn. Maar eigenlijk zijn er geen criteria waaraan voldaan moet worden. Behalve dan dat iemand een hulpvraag moet hebben waarvan wij denken dat wij daar ondersteuning bij kunnen bieden. De jongvolwassenen die bij Qima komen kunnen vaak op heel veel plekken niet meer terecht of men weet niet meer weet wat ze met hen aan moeten. Zij dreigen dus tussen de wal en het schip te raken.
Qima Zorg is heel erg persoonsgericht. Wij draaien geen standaard protocolletje af. Je kijkt echt wie de persoon is die je voor je hebt, wat heeft deze persoon nodig en hoe kunnen wij dat op de juiste manier neerzetten. Een beetje buiten de gebaande paden om denken ook. Dat maakt Qima Qima.”