Search
Close this search box.

“Het mooie van onze hulpverlening vind ik dat je mensen een perspectief kan bieden”

Sylvia Havermans, sociaal werker Sociaal Team Gouda:
“Het mooie van onze hulpverlening vind ik
dat je mensen een perspectief kan bieden”


Sylvia Havermans is sociaal werker bij Sociaal Team Gouda. Sylvia: “Bij mijn werk heb je intensief contact met mensen die op diverse leefgebieden problemen kunnen hebben. Dat maakt het ook heel afwisselend. Het mooie van mijn werk vind ik, dat je een verschil voor die mensen kunt maken. Als een persoon weer in zijn eigen kracht staat, voelt hij of zij dat er weer perspectieven zijn.”  

“Als er intensievere of specialistische hulp nodig is, vragen wij bij de gemeente via de WMO Maatwerkbegeleiding aan. Qima is een van deze zorgaanbieders. 
Sociaal Team Gouda biedt inwoners van Gouda hulp bij zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid, tot aan werk en activiteiten. Sylvia: “Onze hulpverlening is heel breed. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat mensen onvoldoende of helemaal geen Nederlands spreken. De inzet van een tolk, of iemand uit het netwerk van de cliënt zelf is niet altijd toereikend. Bij Qima Zorg spreken de begeleiders Arabisch. Hiermee doorbreken zij de taalbarrière en ontstaat er een goede  communicatie  met cliënten.”

“Qima Zorg heeft voelbaar echt interesse voor mensen”
Sylvia: “Qima Zorg is heel toegankelijk en daadkrachtig. Zij hebben voelbaar echt interesse voor mensen. Ze verdiepen zich in mensen om begrip te krijgen voor hun beweegredenen, hoe cliënten terecht zijn gekomen in hun specifieke situatie en waarom zij hulp nodig hebben. Zij weten snel inzicht te krijgen in de omstandigheden en factoren die een rol spelen in de beperkingen van de mensen. Ze zijn doelgericht en willen mensen ook oprecht helpen. Dat vind ik geweldig. Vanwege hun betrokkenheid, oprechtheid, toegankelijkheid, doelgerichtheid en daadkracht vind ik het heel fijn om met hen samen te werken.”

“Qima Zorg bereikt ook snel het punt dat mensen in hun kracht komen te staan”
“Qima Zorg spreekt de mensen aan in hun eigen taal. Op het moment dat je Arabisch met hen spreekt kan je op gelijkwaardig niveau in hun moedertaal met hen communiceren. Je komt veel eerder tot contact. De hulpvraag wordt duidelijk en er ontstaat begrip. Daardoor bereikt Qima Zorg ook snel het punt dat mensen in hun kracht komen te staan”, aldus de sociaal werker.

“Samen hebben we voor een cliënt het traject naar een eigen woning gerealiseerd”
Sylvia: “Ik heb een mooi praktijkvoorbeeld van onze samenwerking. Een cliënt van ons was dakloos en wilde graag weer zelfstandig wonen. Ook had de cliënt nog hulp nodig op een aantal andere gebieden. Samen met Qima Zorg hebben we gezorgd dat de cliënt een WMO indicatie kreeg, zodat Qima snel kon gaan starten. Na verloop van tijd vernam ik van Qima dat het met de cliënt echt beter ging op diverse gebieden. Ook heeft Qima gerealiseerd dat de cliënt weer zelfstandig kon gaan wonen met Qima als ambulante begeleider.

Dat is een mooi resultaat voor de cliënt, maar zeker ook voor ons als samenwerkende instanties.”